Laboratorium LAB-SERWIS zaczęło swoją działalność w marcu 2008 roku specjalizując się od początku w badaniach i pomiarach czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (pomiarach BHP), pomiarach emisji pyłów i gazów do atmosfery oraz pomiarach hałasu przemysłowego. Główny personel LAB-SERWIS posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w tej samej branży, w Hucie Stali Częstochowa.

W marcu 2009 roku laboratorium LAB-SERWIS uzyskało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1004, który jest świadectwem zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a obecnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Obecnie LAB-SERWIS jest prężnie rozwijającą się firmą, w której pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści. LAB-SERWIS używa wyłącznie nowoczesnego sprzętu pomiarowego spełniającego wymagania określone w przepisach prawnych, posiadającego ważne świadectwa wzorcowania uzyskane w jednostkach akredytowanych przez PCA.

Dla potwierdzenia swoich kompetencji LAB-SERWIS na bieżąco uczestniczy w badaniach i pomiarach porównawczych organizowanych wspólnie z innymi laboratoriami posiadającymi akredytacje PCA. 

 

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Artur Kała

Kierownik Laboratorium

 

Certyfikat