Pomiary emisji hałasu do środowiska (pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym, pomiary hałasu środowiskowego).

W skład pomiarów emisji hałasu w wchodzą pomiary hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych w terenie oraz pomiary tła akustycznego hałasu.

 

Pomiary odbywają się metodą pomiarów ciągłych lub próbkowania w punktach pomiarowych, według metodyki referencyjnej określonej w załączniku Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021r. (Dz.U..2023, poz. 1706 z wyłączeniem punktuF) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.