Pomiary emisji hałasu do środowiska (pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym, pomiary hałasu środowiskowego).

W skład pomiarów emisji hałasu w wchodzą pomiary hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych w terenie oraz pomiary tła akustycznego hałasu.

 

Pomiary odbywają się metodą pomiarów ciągłych lub próbkowania w punktach pomiarowych, według metodyki referencyjnej określonej w załączniku Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem pkt F w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).