LAB-SERWIS poleca usługi w zakresie wykonywania badań i pomiarów BHP w środowisku pracy (badań i pomiarów na stanowiskach pracy)  i w środowisku naturalnym oraz pomiarów emisji pyłów i gazów do atmosfery (pomiarów gazów odlotowych). Posiadamy kompetencje do wykonywania pomiarów i badań, potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AB 1004.

 Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (pomiary BHP):

 • pomiary pyłów przemysłowych (pomiary frakcji wdychalnej, pomiary frakcji respirabilnej, oznaczenia wolna krystaliczna krzemionka),
 • pomiary substancji chemicznych (organicznych i nieorganicznych),
 • pomiary kwasu siarkowego - frakcji torakalnej,
 • pomiary stężeń metali,
 • pomiary hałasu,
 • pomiary hałasu ultradźwiękowego (pomiar ultradźwięków),
 • pomiary drgań ogólnych i pomiary drgań miejscowych (pomiary wibracji ogólnych i miejscowych),
 • pomiary natężenie oświetlenia elektrycznego i oświetlenia awaryjnego,
 • pomiary mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego,
 • pomiary wydatku energetycznego.

czytaj więcej

 Pomiary emisji pyłów i gazów do atmosfery (pomiary gazów odlotowych):

 • pomiary pyłu ogółem wg PN-Z-04030-7:1994 oraz metodą "niskopyłową" wg PN-EN 13284-1:2018-02 ,
 • pomiary pyłu PM10,
 • pomiary pyłu PM2,5
 • pomiary substancji gazowych (CO, CO2, SO2, NO2),
 • pomiary Lotnych Związków Organicznych LZO (TVOC),
 • pomiary dioksyn - oznaczanie stężenia PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn (dioksyny i furany) wg PN-EN 1948-1:2006, i PN-EN 1948-4:2013+A1:2014-03
 • pomiary substancji chemicznych (organicznych i nieorganicznych),
 • pomiary metali (Sb,As,Ba,Cr,Zn,Sn,Al,Cd,Co,Mn,Cu,Mo,Ni,Pb,Ti,Ag,V,
  Fe,Bi,K,Li,Na,Se) zgodnie z normą PN-EN 14385:2005,
 • pomiary rtęci ogólnej zgodnie z normą PN-EN 13211: 2006,
 • pomiary skuteczności działania urządzeń oczyszczających powietrze.

czytaj więcej

 Pomiary emisji hałasu do środowiska:

 • pomiary hałasu przemysłowego pochodzęcego od maszyn i urządzeń

czytaj więcej

 

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!